IVANA FRASQUET MIGUEL

Vicerectora de Cultura

MARÍA PILAR RUEDA SEGADO

Vicerectora de Polítiques d'Igualtat i Desenvolupament Sostenible

JUAN BATALLER GRAU

Vicerector d'Organització acadèmica i Professorat

TRINIDAD CASASÚS ESTELLÉS

Vicerectora de Cooperació i Internacionalització

RAMÓN LÓPEZ MARTÍN

Vicerector d'Estudis i Qualitat Educativa

ALEJANDRO ESPÍ MACIAS

Vicerector de Relacions Institucionals

VICENTE ROCA VELASCO

Vicerector d'Investigació i Política Científica

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DURÁ

Vicerector de Transferència, Innovació i Administració digital