Les vostres aportacions

DESCARREGA EL DOCUMENT

La candidatura #AmbTu Maria Antonia García Benau ha plantejat un projecte de Govern Obert per al qual les aportacions de les persones de la comunitat universitària resulten fonamentals. El govern de la Universitat ha de ser receptiu a les propostes valuoses de totes les persones amb independència de la seua participació directa o no en òrgans de govern. La participació col·lectiva és part de l’ADN de la Universitat de València i avui, existeixen els mitjans per a recuperar una manera oberta de fer les coses.

D’altra banda, l’ètica del govern obert implica necessàriament la transparència i la rendició de comptes. No és possible obrir les polítiques públiques sense comunicar què s’ha proposat, quines ha sigut tingut en compte i para quines i fins i tot què s’ha rebutjat. Finalment, reivindiquem el dret a equivocar-se, a no saber-ho tot. El govern de la Universitat no pot concebre’s com un examen d’habilitació que només pot aprovar qui millor va memoritzar la lliçó. És indubtable que la comunitat universitària ha d’exigir a una candidatura coneixement i preparació, però si no existeix a més una obertura a l’aprenentatge continu i a la flexibilitat, que ajuste els processos de decisió i gestió de polítiques públiques s’encegarà el camí a la innovació.

En el document adjunt, s’examinen les propostes i qüestions plantejades informant sobre quatre aspectes:

  • Origen de la proposta. Es refereix al canal de presentació i, quan resulte rellevant, dades relatives al perfil o pertinença de la persona.
  • Aportació. Succint resum de l’aportació realitzada.
  • Avaluació. Anàlisi de l’aportació des de la candidatura.
  • Acció.  Indicarà què es va a fer de manera concreta amb l’aportació. Quan resulte necessari aquesta descripció s’acompanyarà d’un contingut programàtic.

DESCARREGA EL DOCUMENT