Cultura

Objectiu 74- Recuperar el Col·legi Major Lluis Vives

 • Rehabilitació d’un edifici essencial per a la història de la Universitat.
 • Dissenyar nous espais culturals a l’edifici.
 • Convertir el Col·legi Major Lluis Vives en un centre de referència per a la generació de noves idees i produccions culturals, i un centre de participació ciutadana.

Objectiu 75- Construir cultura amb les nostres persones.

 • Integrar la gestació de polítiques culturals en el marc de govern obert, participatiu i de transparència de la Universitat.
 • Definir espais per a la proposició i programació de cultura des de la comunitat, més enllà de la mera subvenció d’activitats.
 • Incrementar la presència física, la participació i el coneixement de l’activitat cultural de les estudiantes i els estudiants de la Universitat.
 • Obrir les polítiques culturals a les nostres investigadores i els nostres investigadors com a generadors de idees.
 • “I tu que fas?” Dissenyar un programa de detecció del talent de les nostres persones.

Objectiu 76- Generar noves col·leccions vinculades a l’activitat científica i investigadora.

 • Identificar i catalogar en el conjunt de la Universitat elements amb valor museístic o “museitzable”, en particular a l’àmbit de la divulgació de la ciència.
 • Consolidar els recursos vinculats al patrimoni informàtic de la Universitat.
 • Dissenyar un pla específic d’activitats orientades al foment del coneixement i la ciència.

Objectiu 77- Obrir les polítiques culturals a la col·laboració, l’intercanvi i la participació amb altres institucions.

 • Definir marcs de col·laboració amb altres institucions per a l’intercanvi d’oferta cultural i museística.
 • “Pla Municipalia” de convenis de col·laboració i intercanvi amb la Diputació de València i els municipis de la província.
 • Consolidar i convertir La Nau en espai de congressos.
 • “Pla d’Escoles a la Nau” que assegure la visita i presència regular d’escolars en les nostres instal·lacions i programes culturals.

Objectiu 78- Internacionalitzar les polítiques culturals de la Universitat.

 • Integrar el Centre Cultural de la Nau en els circuits internacionals vinculats al turisme cultural.
 • Dissenyar un “Pla de Cultura Erasmus” que aprope a les estudiantes i als estudiants d’aquest programa a la activitat cultural de la Universitat.
 • Definir marcs de cooperació i intercanvi d’activitats culturals amb universitats d’altres països.
 • Dissenyar i implementar un programa internacional “Investiga La Nau” que fomente projectes de investigació al voltant del nostre patrimoni històric, artístic, cultural i bibliogràfic, des de universitats d’altres països.

Objectiu 79- Explorar nous formats de creació vinculats a la transformació digital.

 • Incorporar l’analítica de dades, i nous models de mètriques, a l’estudi del significat, transcendència i impacte de la activitat cultural de la Universitat.
 • Integrar el Patrimoni de la Universitat en projectes com Google Arts & Culture i Museum Views.
 • “Col·lecció Digitalia”. Promoure la creació d’una nova col·lecció de producció cultural i artística centrada en la creació en el mon digital.
 • Potenciar l’aplicació mòbil de la Universitat per a la difusió d’activitats i apostar per canals de comunicació emergents més eficaços i pròxims a l’usuari com ara videoblogs, Instagram, o Telegram Bots.

Esports i hàbits saludables

Objectiu 80- Promoció de l’activitat física.

 • Fomentar una major pràctica de l’activitat física i esportiva entre tots els col·lectius universitaris adaptant la programació d’eixes activitats als diferents campus a les característiques dels esmentats col·lectius (edat, condició física, horari de treball)

Objectiu 81- Racionalització i unificació de recursos.

 • Creació d’un Centre de l’activitat física i l’esport per a donar satisfacció a la necessitat de infraestructures i personal de suport a la investigació, suport a l’esportista i a la formació. Dintre d’aquest Centre tindria cabuda la creació d’un centre de entrenadors i entrenadores.
 • Afavorir la interrelació i la coordinació entre la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i el Servei d’Educació Física i Esports, mitjançant un mecanisme de gestió participat per representants de ambdós.
 • Millorar l’accés a instal·lacions esportives del campus de Burjassot i el Par Científic, valorant la viabilitat econòmica de la construcció d’instal·lacions esportives pròpies, i en qualsevol cas, renegociant les condicions d’accés a les instal·lacions municipals de la zona facilitant la reserva telemàtica d’instal·lacions en altres campus per als alumnes, PDI i PAS de Burjassot-Paterna.
 • Potenciar la interacció entre l’esport universitari i l’esport federat, evitant l’aïllament esportiu institucional de la Universitat.
 • Impulsar la signatura de convenis amb federacions i clubs esportius de primera línia (constitució d’equips filials, cessió de jugadors i jugadores) com a oportunitat per a potenciar el Club Esportiu Universitat de València (competició federada) i les seleccions universitàries (Campionats Autonòmic Universitari y de Espanya Universitari).
 • Analitzar els criteris d’utilització externa de les instal·lacions.

Objectiu 82- Foment de l’esport i l’activitat comunitària.

 • Ampliar i racionalitzar la oferta d’activitats i cursos de formació, garantint grups suficients en les activitats en les quals existeix major demanda.
 • Fomentar i estendre la realització de campionats interuniversitaris, com els existents en la actualitat de pàdel, futbol i futbol 7, a altres disciplines esportives.
 • Fomentar la realització d’un campionat Inter campus, per afavorir les relacions entre els diversos campus.
 • Actualitzar i millorar el tractament i gestió de l’esport d’elit a la Universitat.

Objectiu 83- Foment de la nutrició equilibrada.

 • Realitzar seminaris, tallers i conferències de personal expert propi de la Universitat, així com extern, on s’expliquen les bases d’una correcta alimentació.
 • Facilitar eixa informació a les persones responsables dels serveis de restauració de la Universitat de València per a que adapten la seua oferta al temps que realitzar un seguiment de la mateixa.
 • Dispondre de serveis de restauració amb diferents propostes d’alimentació que puguin incloure alimentació per a persones celíaques, intolerants a alguns aliments, o amb restriccions alimentàries.