POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALTAT

Objectiu 84- Conciliació efectiva de la vida universitària amb la vida familiar tant per a estudiants, com a PAS i PDI.

 • Guarderies de nova creació i/o concertades al servei d’estudiants, PDI i PAS de la UV.
 • Flexibilització d’horaris per a persones amb càrregues familiars, tant de xiquets o xiquetes xicotets com de persones majors o persones que formen part de la unitat familiar que requerisquen de cures especials..
 • Facilitar el canvi de dedicació de temps complet a temps parcial (o viceversa), para PAS i PDI amb càrregues familiars i la recuperació de la dedicació inicial sense traves.
 • Estudiar l’adequació d’espais, de mobiliari i serveis per a filles i fills en els seus primers anys de vida (lactància, cadiretes altes de menjador, facilitats com a microones específics per a calfar biberons o potitos…)
 • Creació de l’espai Racó Gran. Es tracta d’adequar un espai de trobada dins de la Universitat per a les nostres persones majors i gent gran en general, amb marcat caràcter social, obert a activitats d’oci i culturals
 • Ampliar la Nau dels Xiquets a altres períodes vacacionals a més de la ja existent escola d’estiu.

Objectiu 85- Projecció social de la igualtat des de la UV.

 • Facilitar mitjançant ajudes i contingents l’accés als estudis universitaris en la Universitat de València de filles i fills que siguen orfes per part de mare, pare o tots dos, com a conseqüència de violència de gènere.
 • Facilitar mitjançant un programa d’ajudes l’accés i la formació per a l’empleabilidad de dones víctimes de violència de gènere.
 • Mostrar una predisposició efectiva per a la col·laboració amb altres institucions en l’eradicació de la violència de gènere.

Objectiu 86- Garantir la igualtat efectiva entre homes i dones en la Universitat de València.

 • Detecció i correcció dels possibles efectes de desequilibri sexista col·laterals de les polítiques de la Universitat de València.
 • Elaborar i promocionar polítiques que faciliten la carrera acadèmica de les dones dins de la nostra Universitat.
 • Incentivar la incorporació de dones estudiants en aquells graus on hi ha un major desequilibri, com pot ser en algunes branques de ciències i tecnologies.
 • Elaboració de campanyes de conscienciació sobre la necessitat de l’equilibri entre homes i dones en llocs propis de la nostra Universitat, d’empreses vinculades i, per extensió, d’altres àmbits socials.
 • Consolidar els observatoris per a la paritat efectiva de les comissions de gestió universitària i de contractació.
 • Vetlar per un equilibri entre homes i dones en càrrecs acadèmics i de gestió.
 • Reforçar l’ús de llenguatge no sexista dins i fora de la Universitat.

Objectiu 87- Vetlar per una convivència igualitària i integradora d'homes i dones dins de la Universitat de València.

 • Obrir un espai d’atenció personal que siga directa i fàcil, mitjançant un telèfon de marcació senzilla i ràpida, on la confidencialitat estiga garantida, on es puga fer qualsevol tipus de consulta i sol·licitar assessorament sobre problemes esdevinguts en l’àmbit de la nostra Universitat relacionats amb la igualtat. Es tracta de facilitar el primer contacte amb la unitat d’igualtat amb un perfil marcadament humà i proper.

Objectiu 88- Projecció social de la inclusió des de la Universitat de València.

 • Programes i accions específics per a facilitar l’empleabilidad de persones amb diversitats funcional.

Objectiu 89- Adaptació de l’entorn físic.

 • Avançar en l’adequació de l’accessibilitat a les instal·lacions de la Universitat de València.

Objectiu 90- Inmersió satisfactòria en l’entorn universitari.

 • Subprograma de mentors/tutors específic per a facilitar la incorporació a la Universitat d’estudiants amb diversitat funcional.
 • Programa de mentors per a facilitar la incorporació a la Universitat de personal amb diversitat funcional.