Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, excel·lent cum laude i Premi extraordinari de doctorat. Catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat des de 1997 amb 6 quinquennis de docència. Va ser vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1988-92), Vicerectora d’Organització Acadèmica i Professorat (1998-2002), Vice-presidenta de la Comissió Valenciana d’Avaluació de la Qualitat Universitària (2002-2004), Secretària General del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació i Ciència (2004-2006), Presidenta de la Comissió de Finançament per a elaborar un model de finançament de les universitats públiques espanyoles (2005-2006), Directora de la seu a València de la UIMP (2008-2013) i membre de l’Agència Estatal de Recerca (2016-avui).

És membre de la Càtedra Unesco de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid i membre del grup d’Experts de Studia XXI de la Fundació Societat i Educació

Té 5 sexennis de recerca (últim en 2013) i és autora de més de 20 llibres, 25 capítols de llibre i de 130 articles científics. Va ser directora de la revista Spanish Accounting Review- Revista de Comptabilitat (2006-2012) i ha realitzat estades de recerca en les Universitats de Manchester, Leeds, Sheffield i Siena. Ha dirigit 18 tesis doctorals i ha sigut investigadora Principal de 14 projectes obtinguts en convocatòries competitives.

També va ser membre de la Comissió del Ministeri d’Economia per a elaborar el Llibre Blanc per a la Reforma de la Comptabilitat a Espanya i la seua adaptació a les directives de la UE, i per designació ministerial, membre del Comitè d’Auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Ha rebut el premi Cubillo Valverde i Premi Fernández Pirla atorgats pel Ministeri d’Economia i Hisenda-ASEPUC, el premi de Recerca Financera IMEF-Deloitte de Mèxic, i una encomana amb placa de l’Ordre Civil d’Alfonso X el Sabio per la contribució al desenvolupament de l’educació, la ciència, la cultura, la docència i la recerca.